ul. Piłsudskiego 18, 46-100 Namysłów

NIP 752-13-59-316
REGON 532231408
KRS 0000070700
kapitał zakładowy 6 000 000 PLN

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000070700

Kontakt

tel.: +48 77 410 72 30

biuro@dobraforma.com

Dział Sprzedaży

zamowienie@dobraforma.com

 

Kontakt dla mediów

Bogna Brodowicz

+48 512 014 294

b.brodowicz@dobraforma.com