ul. Piłsudskiego 18, 46-100 Namysłów

NIP 752-13-59-316
REGON 532231408
KRS 0000070700
kapitał zakładowy 6 000 000 PLN

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000070700

Kontakt

tel.: 77 410 72 30

fax: 77 410 72 30 wew. 25

biuro@dobraforma.com

Dział Sprzedaży

tel.: 77 410 72 30 wew. 26

zamowienia@dobraforma.com

 

Kontakt dla mediów

Bogna Piechocka

+48 512 014 294

b.piechocka@dobraforma.com